Artikel 25:

24
Artikel 25
26

De Unie voert het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid uit door:

 • a) 
  de algemene richtsnoeren vast te stellen,
 • b) 
  besluiten vast te stellen ter bepaling van:
 • i) 
  het door de Unie uit te voeren optreden;
 • ii) 
  de door de Unie in te nemen standpunten;
 • iii) 
  de wijze van uitvoering van de onder de punten i) en ii) bedoelde besluiten;

en

 • c) 
  de systematische samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot de beleidsvoering te versterken.