Eerste deel: De beginselen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

Eerste deel: De beginselen

Inhoudsopgave

1.

Onderverdeling

1.

Artikel 1

  • 1. 
    Dit Verdrag regelt de werking van de Unie en bepaalt de gebieden, de afbakening en de voorwaarden van uitoefening van haar bevoegdheden.
  • 2. 
    Dit Verdrag en het Verdrag betreffende de Europese Unie vormen de verdragen waarop de Unie is gegrondvest. Deze twee verdragen, die dezelfde juridische waarde hebben, worden aangeduid met de term "de Verdragen".