Artikel 55:

54
Artikel 55
56

De lidstaten verlenen nationale behandeling wat betreft financiƫle deelneming door de onderdanen van de andere lidstaten in het kapitaal van rechtspersonen in de zin van artikel 54, onverminderd de toepassing der overige bepalingen van de Verdragen.