Artikel 72: - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 24 november 2020
kalender

Artikel 72:

71
Artikel 72
73

Deze titel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.