Artikel 124: - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Artikel 124:

123
Artikel 124
125

Niet op overwegingen van bedrijfseconomisch toezicht gebaseerde maatregelen waardoor instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten een bevoorrechte toegang tot de financiƫle instellingen krijgen, zijn verboden.