Artikel 183: - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Artikel 183:

182
Artikel 183
184

Voor de tenuitvoerlegging van het meerjarenkaderprogramma bepaalt de Unie:

  • de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten;
  • de regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten.