Artikel 187: - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Artikel 187:

186
Artikel 187
188

De Unie kan gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren in het leven roepen die noodzakelijke zijn voor de goede uitvoering van programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling en demonstratie in de Unie.