Artikel 190: - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Artikel 190:

189
Artikel 190
191

Aan het begin van elk jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor. Dit verslag heeft met name betrekking op de activiteiten inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en verspreiding van de resultaten in het voorafgaande jaar alsmede op het werkprogramma van het lopende jaar.