Titel I: Algemene bepalingen inzake het extern optreden van de unie - EU monitor

EU monitor
Donderdag 27 februari 2020
kalender

205.

Artikel 205

Het internationaal optreden van de Unie berust, voor de toepassing van dit deel, op de beginselen en is gericht op de doelstellingen van, en wordt uitgevoerd overeenkomstig de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie.