Artikel 231: - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Artikel 231:

230
Artikel 231
232

Voor zover in de Verdragen niets anders is bepaald, besluit het Europees Parlement met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Het reglement van orde bepaalt het quorum.