Artikel 237: - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

Artikel 237:

236
Artikel 237
238

De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van één van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.