Artikel 250: - EU monitor

EU monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

Artikel 250:

249
Artikel 250
251

De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen van haar leden.

Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.