Artikel 264: - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

Artikel 264:

263
Artikel 264
265

Indien het beroep gegrond is, wordt de betwiste handeling door het Hof van Justitie van de Europese Unie nietig verklaard.

Het Hof bepaalt evenwel, zo het dit nodig oordeelt, welke gevolgen van de vernietigde handeling als definitief moeten worden beschouwd.