Artikel 272: - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

Artikel 272:

271
Artikel 272
273

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, uitspraak te doen krachtens een arbitragegeding vervat in een door of namens de Unie gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overeenkomst.