Artikel 279: - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 7 december 2019
kalender

Artikel 279:

278
Artikel 279
280

Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan in zaken welke bij dit college aanhangig zijn gemaakt, de noodzakelijke voorlopige maatregelen gelasten.