Artikel 48, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is niet van toepassing op onderstaande artikelen::

Artikel 48, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is niet van toepassing op onderstaande artikelen:
335
  • artikel 311, derde en vierde alinea,
  • artikel 312, lid 2, eerste alinea
  • artikel 352, en
  • artikel 354.