Wethouder

Een wethouder is een door de gemeenteraad i gekozen lid van het dagelijks bestuur van een gemeente i. De wethouders vormen met de burgemeester i het college van burgemeester en wethouders (B&W). De burgemeester is voorzitter van B&W. Iedere wethouder heeft een eigen beleidsterrein (portefeuille), bijvoorbeeld financiën, verkeer, milieu, welzijn of volkshuisvesting. Het bepalen van het beleid gebeurt echter in het college van B&W. Het college doet voorstellen aan de gemeenteraad en verdedigt die daar.

Wethouders worden door de gemeenteraad gekozen na de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe college stelt een beleidsprogramma op voor de eerstvolgende vier jaar.

Het aantal wethouders in een gemeente hangt af van het aantal inwoners. Minimaal zijn er twee wethouders. Ook niet-raadsleden kunnen tot wethouder worden gekozen.

Sinds de invoering van het dualisme in 2002 maken wethouders niet langer deel uit van de gemeenteraad. Door een wetswijziging zijn de rollen en taken van de gemeenteraad en die van het college van B&W gescheiden. Het college van B&W heeft de bestuurlijke en uitvoerende taken, terwijl de gemeenteraad de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken heeft.

 

Meer over