De Kroon

Met dank overgenomen van Parlement.com.

'De Kroon' is een ander woord voor de regering i. Staatsrechtelijk hebben in ons land de Koning en de ministers de regeringsmacht. Op grond van de ministeriële verantwoordelijkheid i zijn echter de ministers verantwoordelijk. We spreken vooral over 'de Kroon' in geval van benoemingen. Zo is de benoeming van een burgemeester i of van een Commissaris van de Koning(in) een Kroonbenoeming. Zo'n benoeming gebeurt bij Koninklijk besluit i.