Montesquieu Instituut Maastricht University

Logo Maastricht University

Montesquieu Instituut Maastricht is een onderzoeksinstituut, gericht op Europese en vergelijkende parlementaire studies. Het instituut is in 2008 opgericht en is onderdeel van de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht.

Het onderzoeksinstituut doet vooral vergelijkend en constitutioneel onderzoek naar democratie, verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging in de Europese Unie. Er is een duidelijke keuze gemaakt voor juridisch onderzoek op het terrein van de rechtsvergelijking, ius commune, Europees recht en rechten van de mens. De focus ligt voornamelijk op staatsrecht, bestuursrecht en sociaal recht.

1.

Onderzoek

  • Het Indonesisch presidentschap: een constitutionele analyse naar de uitvoerende macht in Indonesië

2.

Onderwijs

De medewerkers van het Montesquieu Instituut Maastricht verzorgen colleges binnen de bachelor en masterprogramma's van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

3.

Valorisatie

Het instituut organiseert publiekslezingen, seminars en overige activiteiten over parlementair bestuur en democratie voor studenten en andere geinteresseerden.

4.

Meer informatie

De Maastrichtse nevenvestiging wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: