Rijksministerraad

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Rijksministerraad beraadslaagt over zaken die het gehele Koninkrijk der Nederlanden aangaan en die per rijkswet i of algemene maatregelen van rijksbestuur moeten worden geregeld. De Rijksministerraad wordt gevormd door de Nederlandse ministers en de gevolmachtigde ministers i van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De Rijksministerraad wordt voorgezeten door de Nederlandse minister-president i. In de Rijksministerraad wordt alleen besloten over zaken waarover van te voren overeenstemming is bereikt met de regeringen van de landen overzee (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) of waarvan is vastgesteld dat er een geschilpunt is.

De raad vergadert in principe maandelijks, voorafgaand aan de vergadering van de Nederlandse ministerraad i.

 

Meer over