Staatsblad

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het staatsblad is het officiële publicatiemedium van het Koninkrijk der Nederlanden. In het Staatsblad worden alle wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) i en Koninklijke besluiten i gepubliceerd. Pas na publicatie in het Staatsblad zijn wetten en besluiten geldig.

Voor de geldigheid van wetten is publicatie alleen soms onvoldoende. Als de wet zelf niet bepaalt wanneer ze in werking treedt dan is nog publicatie van een afzonderlijk besluit nodig. Sinds 1 juli 2009 is publicatie via internet rechtsgeldig.

Staatsbladen sinds 1995 zijn via internet beschikbaar via Overheid.nl.