Cijfers kabinet-Zijlstra (1966-1967)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het kabinet-Zijlstra i regeerde na de val van het kabinet-Cals i eind 1966 en begin 1967 als overgangskabinet. Vanwege de korte zittingsduur had het kabinet-Zijlstra nauwelijks gelegenheid een eigen economisch beleid te voeren. Wel trad tijdens deze kabinetsperiode, op 1 januari 1967, de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) van minister Veldkamp i (Sociale Zaken en Volksgezondheid) in werking. In tegenstelling tot in de oude Invaliditeitswet hoefde de arbeidsongeschiktheid nu niet meer uitsluitend veroorzaakt te zijn door de uitoefening van het beroep.

1.

Algemeen Beeld

Het jaar 1966 kende, met 2,8%, de laagste economische groei van de jaren '60. De werkloosheid, die naar latere maatstaven zeer lag was, nam iets toe. Het kabinet trok daarom, vooral door enkele massaontslagen in de textielsector, meer geld uit voor werkgelegenheidsbevordering. Verder handelde het kabinet de behandeling van de begroting voor 1967 af. Ook nam het kabinet een besluit over de winning van aardgas op de Noordzee.

 

Meer over