Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing

foto Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PvdA
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit de journalistiek afkomstige PvdA-politica, die zich als Tweede Kamerlid met veel energie en passie sterk maakte voor het middelbaar beroepsonderwijs. Bracht onder meer een initiatiefnota uit over de borging van stagebegeleiding en stagegarantie in het mbo. Voor zij Kamerlid werd programmamaker bij de NOS en presentatrice en programmamaakster bij Multiculturele Televisie Nederland en de Hindoestaanse Omroep. Daarvoor medeoprichter en directeur communicatie van een informatiecentrum voor jongeren in Amsterdam. Was in 2012-2015 voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Na haar Kamerlidmaatschap programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College in Rotterdam en sinds mei 2018 voorzitter van het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

PvdA
in de periode 2010-2016: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Tanja Malti (Tanja)

geboorteplaats en -datum
Leiden, 26 april 1967

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1993

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • samensteller NOS Headlines, van 2007 tot 2009
 • projectmanager permanente nieuwscampagne, NOS, van 2009 tot juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 7 september 2016
 • programmamanager strategie en externe betrekkingen, Albeda College te Rotterdam, van 1 september 2016 tot juni 2018
 • voorzitter bestuur stadsdeel-Amsterdam-Zuidoost, vanaf 31 mei 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Nuffic Adviesraad, vanaf 2020
 • lid adviesraad Vrije Universiteit

vorige (2/10)
 • lid denktank/presentatie Voices of black women
 • lid Raad van Advies Nationale Jeugdraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie voor Veiligheid en Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 24 januari 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • beschermvrouw Vereniging Surinaamse Studenten
 • lid Comité van Aanbeveling Imagine IC, vanaf 1 april 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2012 samen met Jasper van Dijk (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013. Het wetsvoorstel is in 2017 ingetrokken. (33.349)
 • Bracht in 2014 de initiatiefnota 'Elke mbo'er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo" uit (33.880)
 • Diende in 2014 samen met Michel Rog (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over introductie van de verlengde kwalificatieplicht in het onderwijs. Hierdoor moet voortijdig schoolverlaten onder 18-, 19- en 20-jarigen fors worden verminderd. (33.925)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zij groeide tussen 1967 en 1987 op in Suriname. Haar vader is Surinaams, haar moeder Arubaans.
 • Haar echtgenoot is fiscaal jurist

verkiezingen
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
"Voor de lieve rede" partijblad "Rood", december 2011

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.