Handelsbarrière

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Landen kunnen door maatregelen de handel van en naar andere landen beïnvloeden. Als de handel met een land moeilijker wordt gemaakt, is sprake van een handelsbarrière. Manieren om de handel te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld:

  • het heffen van invoerrechten, wat betekent dat bij de invoer van goederen uit een bepaald land belasting betaald moet worden
  • het verstrekken van invoer- en uitvoervergunningen, zodat alleen bepaalde ondernemers (of landen) bepaalde goederen mogen in- en/of uitvoeren
  • het vaststellen van quota voor invoer, dat wil zeggen dat er gedurende een bepaalde periode maar een beperkte hoeveelheid van een bepaald goed mag worden ingevoerd; dit kan eventueel worden gecombineerd met invoerrechten: bijvoorbeeld voor de eerste 1000 stuks hoeven geen invoerrechten betaald te worden, maar voor meer artikelen wel.

Daarnaast zijn er ook zogenaamde handelsbelemmeringen. Dit is een term uit de handelspolitiek, ook wel non-tarifaire belemmeringen (NTB) genoemd. Hiermee worden belemmeringen in het internationale goederenverkeer bedoeld, die niet een gevolg zijn van invoertarieven, maar van bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften of administratieve bepalingen. Door het stellen van strenge eisen aan producten of het voorschrijven van omslachtige procedures kan de invoer ook worden belemmerd, om de eigen productie te bevoordelen. In dat geval is het een soort handelsbarrière.

De meest verstrekkende vorm van een handelsbarrière is het embargo. Dan bestaat er een totaalverbod op handel met een ander land. Als twee landen regelmatig handelsbarrières tegenover elkaar opwerpen, spreekt men van een handelsoorlog.

Het opwerpen van handelsbarrières is een vorm van protectionisme i.