Motie Koolmees/Weekers over alternatieve bezuinigingsmaatregelen - Voorjaarsnota 2010

Deze motie i is onder nr. 8 toegevoegd aan dossier 32395 - Voorjaarsnota 2010.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorjaarsnota 2010; Motie; Motie Koolmees/Weekers over alternatieve bezuinigingsmaatregelen
Document­datum 06-07-2010
Publicatie­datum 07-07-2010
Nummer KST323958
Kenmerk 32395, nr. 8
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 395

Voorjaarsnota 2010

Nr. 8

MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN WEEKERS

Voorgesteld 1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het aanvullend beleidsakkoord bezuinigingen van 3,2 mld. voor 2011 zijn voorgenomen als uitwerking van een sociaal akkoord op lonen en uitkeringen in de collectieve sector;

constaterende, dat deze bezuinigingen tot dusverre niet via een sociaal akkoord en de nullijn worden gerealiseerd;

van mening, dat het begrotingstekort en de staatsschuld hoog zijn en er toch zo snel mogelijk een begin moet worden gemaakt met het op orde brengen van de overheidsfinanciën;

verzoekt de regering om voor Prinsjesdag 2010 alternatieve maatregelen voor te bereiden ter invulling van voorgenoemde bezuinigingen en hiervoor op zoek te gaan naar meerderheden in de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees Weekers

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.