Koninklijke boodschap - Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 32440 - Aanbestedingswet 20.. i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 12-07-2010
Publicatie­datum 13-07-2010
Nummer KST324401
Kenmerk 32440, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 440

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 6 juli 2010

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.