30420 NL - nota
Emancipatiebeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 19 december 2005 ingediend.

 

Deze nota werd ingediend door de minister van Sociale Zaken A.J. De Geus.

De nota betreft een actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan uit 2000. Het beschrijft op hoofdlijnen wat er tot nu toe is bereikt, wat de beleidsprioriteiten voor de komende periode zijn en welke activiteiten er door de verschillende departementen zullen worden uitgevoerd om de emancipatiedoelstellingen op de terreinen van veiligheid, economische zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en besluitvorming te halen.

1.

Volledige titel

Emancipatiebeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 123 moties ingediend.

3.

Documenten

(656 stuks)

2 19 december 2005, brief, nr. 1     KST93479
Brief minister bij het aabieden van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010
publicatie: 29 december 2005
 
2 19 december 2005, nota, nr. 2     KST93480
Nota Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 'Emancipatie: Vanzelfsprekend, maar het gaat niet vanzelf'
publicatie: 29 december 2005
 
2 7 februari 2006, brief, nr. 3     KST94693
Brief minister met reactie op de Samenvattende Tussenrapportage 2005 van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) over gender- en emancipatiebeleid op de 12 departementen
publicatie: 15 februari 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.