24804 NL - nota
Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 12 juli 1996 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 26 moties ingediend.

3.

Documenten

(369 stuks)

2 12 juli 1996, brief, nr. 1     KST15753
Brief minister bij de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart
publicatie: 18 juli 1996
 
2 12 juli 1996, nota, nr. 2     KST15754
Nota
publicatie: 18 juli 1996
 
2 20 december 1996, brief, nr. 3     KST19033
Brief minister inzake de problematiek bij internationale luchtvaart op het gebied van o.a. afweging tussen commercie en veiligheid
publicatie: 9 januari 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.