28089 NL - notitie
Gezondheid en milieu

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze notitie werd op 9 november 2001 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Gezondheid en milieu

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 100 moties ingediend.

3.

Documenten

(410 stuks)

2 9 november 2001, notitie, nr. 1     KST57034
Notitie
publicatie: 21 november 2001
 
2 25 april 2002, brief, nr. 2     KST61622
Brief minister met actieprogramma 'Gezondheid en milieu: uitwerking van een beleidsversterking'
publicatie: 14 mei 2002
 
2 13 juni 2002, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 3     KST62303
Verslag schriftelijk overleg
publicatie: 27 juni 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.