29696 NL - notitie
Structurele duurzame economische groei

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze notitie werd op 9 juli 2004 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Structurele duurzame economische groei

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(47 stuks)

2 9 juli 2004, notitie, nr. 1     KST78537
Notitie 'Kiezen voor groei'
publicatie: 22 juli 2004
 
2 17 december 2004, brief, nr. 2     KST82846
Brief ministers inzake aanbieding van de voortgangsrapportage van de notitie 'Kiezen voor Groei'
publicatie: 27 december 2004
 
2 1 mei 2006, brief, nr. 3     KST97176
Brief minister over toelatingscriteria zelfstandig ondernemers
publicatie: 12 mei 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.