30512 NL - beleidsdossier
Gezinsbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Gezinsbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(34 stuks)

2 31 maart 2006, brief, nr. 1     KST96272
Brief staatssecretaris ter aanbieding van de nota
publicatie: 10 april 2006
 
2 31 maart 2006, nota, nr. 2     KST96273
Nota
publicatie: 10 april 2006
 
2 27 juni 2006, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST99137
Lijst van vragen en antwoorden
publicatie: 5 juli 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.