25087 NL - notitie
Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze notitie werd op 2 oktober 1996 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 115 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(607 stuks)

2 2 oktober 1996, notitie, nr. 1     KST17609
Brief staatssecretaris met notitie 'Internationaal fiscaal (verdrags)beleid'
publicatie: 11 november 1996
 
2 6 juni 1997, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST22034
Verslag algemeen overleg op 24 april 1997 over de notitie Internationaal fiscaal (verdrags)beleid (25087, nr. 1)
publicatie: 19 juni 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.