27565 NL - beleidsdossier
Alcoholbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Alcoholbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 63 moties ingediend.

3.

Documenten

(423 stuks)

2 19 december 2000, brief, nr. 1     KST50482
Brief minister bij de alcoholnota
publicatie: 29 december 2000
 
2 19 december 2000, nota, nr. 2     KST50483
Nota over de intensivering van het beleid tegen alcoholmisbruik (2001-2003)
publicatie: 29 december 2000
 
2 12 juni 2001, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 3     KST53678
Verslag schriftelijk overleg inzake de Alcoholnota
publicatie: 15 juni 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.