29398 NL - ongeclassificeerd
Maatregelen verkeersveiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Maatregelen verkeersveiligheid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 306 moties ingediend.

3.

Documenten

(1861 stuks)

2 9 januari 2004, brief, nr. 1     KST73598
Brief minister over beleidsvoornemens met betrekking tot het rijbewijs
publicatie: 16 januari 2004
 
2 26 maart 2004, brief, nr. 2     KST75292
Brief minister over de voorlopige lijn rond de zogeheten code 100 in de Regeling eisen geschiktheid 2000
publicatie: 1 april 2004
 
2 31 maart 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST75337
Verslag algemeen overleg op 10 maart 2004
publicatie: 5 april 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.