31066 NL - beleidsdossier
Belastingdienst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Belastingdienst

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 274 moties ingediend.

3.

Documenten

(3620 stuks)

2 4 juni 2007, brief, nr. 1     KST107654
Brief staatssecretaris ter beantwoording vragen algemeen overleg van 19 april 2006 over de reorganisatie van de dienst, het beheersverslag 2006 en het bedrijfsplan 2007-2011
publicatie: 8 juni 2007
 
2 8 juni 2007, plan van aanpak, nr. 2     KST107872
Plan van aanpak 'Vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst'
publicatie: 14 juni 2007
 
2 12 juni 2007, motie, nr. 3     KST107858
Motie om een beter premieheffingsysteem te introduceren, zodat te veel betalen van inkomensafhankelijke zorgpremie wordt voorkomen
publicatie: 14 juni 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.