29683 NL - ongeclassificeerd
Dierziektebeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Dierziektebeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 91 moties ingediend.

3.

Documenten

(502 stuks)

2 25 juni 2004, brief, nr. 1     KST78198
Brief minister met reactie op advies 'Dierziektebeleid met draagvlak', over de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten
publicatie: 14 juli 2004
 
2 3 maart 2005, brief, nr. 2     KST84907
Brief minister met een reactie op het rapport 'Naar een veestapel met meer natuurlijke weerstand'
publicatie: 17 maart 2005
 
2 17 juni 2005, brief, nr. 3     KST87953
Brief minister onder meer over het preventiebeleid dierziekten in de schapensector
publicatie: 29 juni 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.