25287 NL - ongeclassificeerd
Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

3.

Documenten

(21 stuks)

2 27 maart 1997, brief, nr. 1     KST20484
Brief minister en staatssecretaris met het kabinetsstandpunt inzake het bestuurlijk eindperspectief van de kaderwetgebieden
publicatie: 7 april 1997
 
2 22 mei 1997, motie, nr. 2     KST21377
Motie over een stadsprovincie Zuidoost-Brabant i.p.v. een proces van gemeentelijke herindeling
publicatie: 26 mei 1997
 
2 22 mei 1997, motie, nr. 3     KST21378
Motie om voorstellen te doen over een snelle en fundamentele sanering van de financiële positie van Den Haag
publicatie: 26 mei 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.