31789 NL - ongeclassificeerd
Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 21 moties ingediend.

3.

Documenten

(219 stuks)

2 16 december 2008, brief, nr. 2     KST126569
Brief minister over een direct aandeelhouderschap van de Staat in RFS Holdings
publicatie: 31 december 2008
 
2 5 februari 2009, brief, nr. 3     KST127666
Brief minister overde voorwaarden die verbonden zijn aan de aanwending van de 20 miljard euro faciliteit ten behoeve van financiële instellingen
publicatie: 11 februari 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.