32175 NL - beleidsdossier
Huwelijks- en gezinsmigratie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Huwelijks- en gezinsmigratie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

3.

Documenten

(179 stuks)

2 2 oktober 2009, brief, nr. 1     KST135699
Brief ministers en staatssecretaris met kabinetsaanpak huwelijks- en gezinsmigratie
publicatie: 21 oktober 2009
 
2 16 november 2009, brief, nr. 3     KST137531
Brief regering - Overzicht van de toepasselijke regelgeving alsmede inzicht over het voorkomen van huwelijken met minderjarigen in Nederland - Huwelijks- en gezinsmigratie
publicatie: 24 november 2009
 
2 23 november 2009, brief, nr. 2     KST137443
Brief regering - Huwelijksdwang en achterlating - Huwelijks- en gezinsmigratie
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.