27020 NL - beleidsdossier
Aanpak onderwijsachterstanden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Aanpak onderwijsachterstanden

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 36 moties ingediend.

3.

Documenten

(238 stuks)

2 22 februari 2000, brief, nr. 1     KST44115
Brief staatssecretaris bij de notitie 'Onderwijskansen. Ruimte voor kwaliteit bij de aanpak van onderwijsachterstanden'
publicatie: 1 maart 2000
 
2 17 maart 2000, brief, nr. 2     KST44602
Brief staatssecretaris over de actuele stand van zaken
publicatie: 23 maart 2000
 
2 22 maart 2000, motie, nr. 3     KST44698
Motie over een plan van aanpak om de achterstanden van kinderen aan te pakken en de financiële dekking hiervoor
publicatie: 29 maart 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.