28642 NL - beleidsdossier
Sociale veiligheid openbaar vervoer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Sociale veiligheid openbaar vervoer

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 24 moties ingediend.

3.

Documenten

(211 stuks)

2 16 oktober 2002, brief, nr. 1     KST63912
Brief minister met het 'Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer' (SVOV)
publicatie: 31 oktober 2002
 
2 11 december 2002, motie, nr. 2     KST65541
Motie die strekt tot het verplicht stellen van tenminste één conducteur op nationale en decentrale treinen
publicatie: 16 december 2002
 
2 11 december 2002, motie, nr. 3     KST65542
Motie die ertoe strekt de toegezegde extra 200 fte spoorwegpolitie ook daadwerkelijk aan te stellen
publicatie: 16 december 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.