29697 NL - ongeclassificeerd
Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties ingediend.

3.

Documenten

(274 stuks)

2 12 juli 2004, brief, nr. 1     KST78517
Brief staatssecretaris bij de kabinetsnotitie 'Pieken in de Delta: Gebiedsgerichte economische perspectieven' - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid
publicatie: 21 juli 2004
 
2 5 oktober 2004, motie, nr. 2     KST79909
Motie over het ontwikkelen van een vervolg op het Kompas van het Noorden - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid
publicatie: 8 oktober 2004
 
2 5 oktober 2004, motie, nr. 3     KST79911
Motie over het ontwikkelen van een vervolg op het Kompas van het Noorden - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid
publicatie: 8 oktober 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.