25889 NL - interpellatie
Interpellatie-Verhagen over Nederlandse deelname aan militaire acties tegen Irak

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd aangevraagd op 17 februari 1998 door Tweede Kamerlid Maxime Verhage in (CDA) en gehouden op 26 februari 1998. De interpellatie richtte zich tot de minister-president Wim Kok en minister van Defensie Joris Voorhoeve.

De interpellatie ging over het standpunt van Nederland inzak Irak. Er moest duidelijkheid over het standpunt komen en over de vraag of er sprake is van een concreet Nederlands aanbod voor steun aan de VS.

Na de aanvraag van deze interpellatie werden er twee moties ingediend door de Kamer. Beide werden verworpen.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Verhagen over Nederlandse deelname aan militaire acties tegen Irak

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(4 stuks)

2 11 februari 1998, motie, nr. 1     KST27517
Motie over het ontbreken van een juridische basis in VN-resoluties voor een militaire interventie van de VS in Irak - Interpellatie Irak
publicatie: 16 februari 1998
 
2 11 februari 1998, motie, nr. 2     KST27518
Motie over het niet aanbieden van militaire steun door Nederland aan de Verenigde Staten t.b.v. de crisis in Irak - Interpellatie Irak
publicatie: 16 februari 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.