30985 NL - ongeclassificeerd
Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(245 stuks)

2 20 februari 2007, brief, nr. 1     KST105730
Brief minister ter aanbieding evaluatieonderzoek 'Partners in veiligheid'
publicatie: 12 maart 2007
 
2 19 december 2007, brief, nr. 2     KST114240
Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding van de beleidsdoorlichting over de onderwerpen Dualisering en Overhedenoverleg
publicatie: 9 januari 2008
 
2 9 juni 2008, brief, nr. 3     KST119473
Brief minister over beleidsdoorlichting Diversiteitsbeleid Rijk
publicatie: 17 juni 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.