27681 NL - interpellatie
Interpellatie-De Hoop Scheffer - uitspraken minister van VWS over een zogeheten "pil van Drion"

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Interpellatie-De Hoop Scheffer inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(2 stuks)

2 18 april 2001, brief, nr. 2     KST52716
Brief minister met de verklaring aan de pers van minister Borst (VWS) waarin zij haar standpunt toelicht - Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"
publicatie: 25 april 2001
 
2 19 april 2001, motie, nr. 1     KST52684
Motie waarin optreden van minister Borst als onzorgvuldig wordt beschouwd en afgekeurd - Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"
publicatie: 24 april 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.