31497 NL - ongeclassificeerd
Passend onderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Passend onderwijs

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 233 moties ingediend.

3.

Documenten

(894 stuks)

2 6 juni 2008, brief, nr. 1     KST119248
Brief staatssecretaris met eerste Voortgangsraopportage Passend Onderwijs
publicatie: 12 juni 2008
 
2 17 juni 2008, brief, nr. 2     KST119807
Brief staatssecretaris ter aanbieding van het ontwerpbesluit instelling evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs
publicatie: 24 juni 2008
 
2 23 juni 2008, motie, nr. 3     KST120074
Motie over kleinere aanjaagsubsidies, ter stimulering waardevolle initiatieven op kleinere schaal
publicatie: 27 juni 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.