31839 NL - beleidsdossier
Jeugdzorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit dossier behandeld alles wat te maken heeft met jeugdzorg. In het dossier staan alle brieven van de regering met betrekking tot jeugdzorg. Ook zijn er moties, stemmingen, rapporten en verslagen te vinden.

Onder jeugdzorg valt ambulante jeugdhopl, GGZ, zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking, gesloten jeugdzorg, pleegzorg, residentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het dossier is tot stand gekomen doormiddel van een brief die door André Rouvoet (toenmalig minister voor Jeugd en Gezin) op 16 januari 2009 werd ingediend. Met de brief werd het jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg aangeboden.

1.

Volledige titel

Jeugdzorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 343 moties ingediend.

3.

Documenten

(2607 stuks)

2 16 januari 2009, brief, nr. 1     KST127137
Brief minister ter aanbieding van het Jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg
publicatie: 22 januari 2009
 
2 19 maart 2009, brief, nr. 2     KST129191
Brief minister over volgen gezinnen die naar buitenland vertrekken om ondertoezichtstelling te ontlopen
publicatie: 26 maart 2009
 
2 26 maart 2009, brief, nr. 3     KST129360
Brief minister bij het rapport Entreetoets JJC
publicatie: 1 april 2009
 
2 4 april 2014, brief, 33836; nr. 3     KST338363
Brief regering; De positie van kinderen in een vechtscheiding verbeteren - Personen- en familierecht
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.