32043 NL - beleidsdossier
Toekomst pensioenstelsel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Toekomst pensioenstelsel

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 274 moties ingediend.

3.

Documenten

(1396 stuks)

2 25 augustus 2009, brief, nr. 1     KST134129
Brief minister over taak en samenstelling van de commissies inzake beleggingsbeleid pensioenfondsen respectievelijk toekomstbestendigheid pensioenregelingen
publicatie: 2 september 2009
 
V 18 augustus 2010, 32043     BLG76179
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010, AV/PB/2010/16362, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor verlenging van de termijn voor het kortetermijnherstelplan (bijlage bij 32043,nr.2) -
 
V 18 augustus 2010, 32043     BLG76176
Brief van de Nederlandsche Bank inzake evaluatie herstelplannen pensioenfondsen (bijlage bij 32043,nr.2) -
 
2 18 augustus 2010, brief, nr. 2     KST320432
Brief regering; Evaluatie herstelplannen pensioenfondsen
 
2 2 september 2010, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST320433
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 augustus 2010 inzake pensioenen
vergadering: 24 augustus 2010
 
2 2 juli 2012, brief, 33110; nr. 2     KST331102
Brief regering; Pensioencommunicatie aan deelnemers - Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.