32452 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Documenten

(28 stuks)

2 27 juli 2010, voorstel, nr. 1     KST324521
Voorstel voor een richtlijn/verordening/overig; Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
 
2 5 oktober 2010, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 2     KST324522
Brief commissie; Brief van de fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een behandelvoorbehoud van de ontwerp-Richtlijn seizoensarbeid
 
2 5 oktober 2010, brief, nr. 3     KST324523
Brief Kamer; Brief aan de minister van Justitie over het parlementair behandelvoorbehoud t.a.v. het concept-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier en alle documenten in dit dossier.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.