32500 NL - financiële nota
Miljoenennota 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 21 september 2010 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer 15 moties ingediend.

3.

Documenten

(127 stuks)

2 21 september 2010, brief, nr. 1     KST325001
Brief regering; Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 21 september 2010, bijlage(n), nr. 2     KST325002
Brief regering; Bijlagen bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
V 23 september 2010, 32500     BLG80028
Bijlageboek: Horizontale toelichting, verticale toelichting, toelichting op de belastingontvangsten en toelichting op de belastinguitgaven (bijlage bij 32500,nr.1) -
 
V 23 september 2010, 32500     BLG80026
Troonrede (bijlage bij 32500,nr.1) -
 
V 23 september 2010, 32500     BLG80116
Macro economische verkenningen (MEV) 2011 (bijlage bij 32500,nr.1) -
 
2 27 september 2010, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST325003
Advies Raad van State en nader rapport
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.